Oliva trencada

Saturday, May 03, 2008

Paraula i Música (Alternatilla 2008)

Enguany el festival Paraula & Música es va celebrar a tres ciutats i malgrat que la ciutat de Sevilla carregà el gran pes de repercussió mediàtica, cosa normal ja que es la ciutat impulsora del festival, per aquí, a Mallorca, concretament a Lloseta vàrem tenir la nostra peculiar aldea Gala. Noltros som un petits natius, bastant pacífics i que intentam conèixer i donar a conèixer el nostre poble (cosa que fan els americans a gran escala, encara que ells gasten més energia en donar-se a conèixer que no a conèixer-se), ens vàrem sentir molt a gust amb la nostra Virginia Wolf que recità amb una veu elegant i segura els poemes de Maria Antònia Salvà, crec que l’escriptora llucmajorera no es sentiria defraudada de la nostra missió espiritual.1 Comments:

At 8:36 PM, Anonymous Anonymous said...

asso, asso, asso, tenim un equipasso! jordi

 

Post a Comment

<< Home